fbpx

 

fizjoterapia 1

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne ma na celu kształtowanie, podtrzymanie i przywracanie ludzkiej zdolności do ruchu i funkcjonowania. Dotyczy to osób w każdym wieku, których codzienne funkcjonowanie zostało zaburzone przez obecność choroby, wady rozwojowej, zabieg chirurgiczny lub operację, na skutek urazu, wypadku lub kontuzji.
W swoim działaniu fizjoterapeuta wykorzystuje naturalne bodźce fizyczne (mechaniczne, termiczne, elektryczne, świetlne) w formie ruchu, terapii manualnej lub zabiegów z użyciem specjalistycznych urządzeń.

W ramach procesu terapeutycznego fizjoterapeuta dokonuje oceny, diagnozy funkcjonalnej pacjenta co pozwala na prognozowanie postępów procesu rehabilitacji ocenianych następnie podczas regularnych wizyt i modyfikowanych w celu realizacji indywidualnego planu terapeutycznego. Ważnym elementem pozostaje zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny poprzez edukację, modyfikację lub wprowadzenie zachowań prozdrowotnych i w określonych przypadkach domowy plan postępowania rehabilitacyjnego złożony z ćwiczeń, metod autoterapii i wskazówek czego i jak długo należy unikać.


fizjoterapia 2


Wśród najczęstszych przyczyn wizyty u fizjoterapeuty możemy wymienić:

 • bóle pleców
 • bóle mięśni lub stawów
 • bóle głowy
 • mrowienie, drętwienie kończyn
 • inne dolegliwości pochodzące z układu ruchu
 • przebyty uraz
 • przebyty zabieg operacyjny
 • następstwa uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym
 • choroby neurodegeneracyjne
 • wady rozwojowe
 • wady postawy
 • urazy i kontuzje sportowe
 • przewlekłe choroby i zespoły chorobowe

Back to top